Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Trung tâm

Trung tâm Phát triển Đào tạo

Điện thoại: 024.38681855
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giám đốc: Ông Nguyễn Minh Đức
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Phó GĐ:    Th/s Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Trung tâm Học liệu

Phó GĐ:    Th/s Nguyễn Phương Hiệp

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.38680637 - 024.38680743

 

Trung tâm ĐH Mở HN tại Đà Nẵng

ĐT: (0511)3894835, 3609898
Fax: (0511)3894836
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giám đốc: TS Nguyễn Cao Chương

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó GĐ: Bà Trịnh Hoàng Yến

 

Trung tâm đào tạo E-learning

 Điện thoại: 024.38684287
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giám đốc : Th/s. Trần Thị Lan Thu
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó GĐ:    Th/s Đinh Tuấn Long

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.36231692

 

Trung tâm Thông tin Thư viện

Điện thoại: 0221.3935866

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giám đốc :        TS Trình Thanh Hà

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó GĐ:    Th/s Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Điện thoại: 024.36231502

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giám Đốc : Th/s Lại Minh Tấn

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng - An ninh

Điện thoại: 024.36231711
Phó GĐ - Phụ trách: Th/s. Nguyễn Xuân Sơn
ĐT. 0903454641
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó GĐ: Th/s. Phùng Khắc Dũng
ĐT: 0949924299
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

Trung tâm Hợp tác Đào tạo

Điện thoại: 024.38680909

Fax: 38683287

Phó GĐ :         Th/s Lê Hồng Quyên

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.