Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Khoa

Khoa Kinh tế

Điện thoại: 024.38691960 - 024.38696048
024.62885080 (Cs2)
Fax: 38681892

Trưởng khoa:   TS Nguyễn Tiến Hùng
Phó trưởng khoa: Th/s Nguyễn Thị Thu Hương

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Khoa Tiếng Anh

Điện thoại: 024.38692274
024.38685893 (Cs2)
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng khoa phụ trách khoa: Th/s Nguyễn Văn Quang

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó trưởng khoa:                PGS TS Hồ Ngọc Trung

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Khoa Công nghệ Sinh học

Điện thoại: 024.38693936
024.36448149 (Cs2)
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trưởng khoa:  TS Tạ Thu Thủy

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng khoa: Th/s Lê Thanh Hải Hà

 

Khoa Công nghệ Thông tin

Điện thoại: 024.38694824

024.38359332 (cs2)

Fax: 38695993
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Website: fithou.edu.vn

 

Phó trưởng khoa phụ trách khoa: Th/s Thái Thanh Tùng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Phó trưởng khoa: Th/s Lê Hữu Dũng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Khoa Du lịch

Điện thoại: 024.38692077
024.62935708 (cs2)
Fax: 38683632
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng khoa phụ trách khoa: Th/s Vũ An Dân

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó trưởng khoa:                 Th/s Trần Thị Nguyệt Quế

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó trưởng khoa:                 Th/s Phan Thị Phương Mai

Email: ptpmai2003 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

 

Khoa Tạo dáng Công nghiệp

Điện thoại: 024.38693786
35763604 (cs2)
E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trưởng khoa:   PGS TS Nguyễn Lan Hương

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng khoa: Th/s Lê Trọng Nga

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.35763604

 

Khoa Luật

 Trưởng khoa:.... PGS TS. Trần Hữu Tráng

Emai:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.36343534

Phó trưởng khoa: Th/s Đinh Thị Hằng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.38693573

 

Khoa CN Điện tử - Thông tin

Điện thoại: 024.38681362

024.35540248 (cs2)
E-mail:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: http://feit.hou.edu.vn/

Trưởng khoa:   TS Nguyễn Hoài Giang

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó trưởng khoa: TS Đặng Hải Đăng

Phó trưởng khoa: Th/s Nguyễn Văn Sơn

 

 

Khoa Đào tạo từ xa

Điện thoại: 024.36230608 - 024.36230709
Fax: 36230620

Website: http://khoatuxa.hou.edu.vn/
E-mail:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Phó trưởng khoa phụ trách khoa: Th/s Lê Thị Ngọc Trâm
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.38682320

Phó trưởng khoa: Th/s Nguyễn Danh Tuấn
E-mail: danhtuantx Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Khoa Tài chính Ngân hàng

Điện thoại: 024.36230741

024.62885034 (cs2)

Website: http://fbf-hou.edu.vn/
E-mail:    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng khoa phụ trách khoa: Th/s Bùi Thanh Sơn
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Điện thoại: 024.38684808

Phó trưởng khoa:                 TS Lương Văn Hải

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.62885032

 

Khoa Tiếng Trung Quốc

Điện thoại: 024.36231228

024.37545990 (cs2)

Phó trưởng khoa phụ trách khoa:Th/s Nguyễn Minh Phương

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.36231228

 Phó trưởng khoa:                Th/s Trần Thị Ánh Nguyệt

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.36231228

 

Khoa sau Đại học

Điện thoại: 024.36231496

Trưởng khoa: PGS TS. Nguyễn Văn Đạo

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng khoa: PGS TS Hoàng Tuyết Minh

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng khoa: Th/s. Lê Phương Thảo

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Khoa Kiến trúc

ĐT (Cs1): 024 36231782

ĐT (Cs2): 024 62886133 - 024 62886119

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng khoa phụ trách khoa : Th/s Võ Thùy Dung

Phó trưởng khoa:            ...............Th/s Ngô Thanh Tùng