Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Văn bản đào tạo

Mẫu danh sách đăng ký CBCT từ xa

Tải tại File đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Mau danh sach de xuat CBCT TNTX.doc)Mau danh sach de xuat CBCT TNTX.doc[ ]15:51 20-09-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Cong van vv de xuat CBCT TNTX.doc)Cong van vv de xuat CBCT TNTX.doc[ ]15:50 20-09-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Danh sách Ban coi thi.xls)Danh sách Ban coi thi.xls[ ]15:46 22-02-2016
 

Tiếng Anh Cơ bản 2015

Tải File đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Tieng Anh Cơ bản B1.doc)Tieng Anh Cơ bản B1.doc[ ]16:48 29-01-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Tieng Anh Cơ bản A2.doc)Tieng Anh Cơ bản A2.doc[ ]16:48 29-01-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Tieng Anh Cơ bản A1.doc)Tieng Anh Cơ bản A1.doc[ ]16:47 29-01-2015
 

Kế hoạch thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ

Xem tại File đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Mau DS du thi CDR.doc)Mau DS du thi CDR.doc[ ]11:19 27-01-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Bang quy doi CCNN.doc)Bang quy doi CCNN.doc[ ]11:18 27-01-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Ke hoach CDR 1-2015.doc)Ke hoach CDR 1-2015.doc[ ]11:18 27-01-2015
 

Đề cương ôn tập và đơn xin thi lại chính trị cuối khóa

Tải File đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Đơn xin thi lại CTCK.doc)Đơn xin thi lại CTCK.doc[ ]08:43 27-01-2015
DOWNLOAD THIS FILE (CV thi LL CTCK 2015.doc)CV thi LL CTCK 2015.doc[ ]08:43 27-01-2015
DOWNLOAD THIS FILE (De cuong on tap CTCK.doc)De cuong on tap CTCK.doc[ ]08:43 27-01-2015
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL