Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Văn bản đào tạo

Mẫu Xét lên lớp

Tải File đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (xet_cong_nhan_ket_qua_hoc_tap_2015bản chuẩn-2.xls)xet_cong_nhan_ket_qua_hoc_tap_2015bản chuẩn-2.xls[ ]09:31 26-01-2015
 

Bao cao so ket 3 nam thuc hien DANNQG 2020

Cong van va mau bieu bao cao

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Mau bieu bao cao so ket DANN2020.xls)Mau bieu bao cao so ket DANN2020.xls[ ]09:27 17-11-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Congvan.doc)Congvan.doc[ ]17:27 12-11-2014
 

Kế hoạch công tác năm 2014-2015

Xem tại File đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Ke_hoach_cong_tac_2014_-_2015 chuẩn.doc)Ke_hoach_cong_tac_2014_-_2015 chuẩn.doc[ ]10:21 10-09-2014
 

Quy che Dao tao Thac Si

Xem tại File đính kèm

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Thong tu MOI ve dao tao Thac sy-1.doc)Thong tu MOI ve dao tao Thac sy-1.doc[ ]10:25 21-05-2014
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL