Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Văn bản tài chính

mẫu và công văn dự toán

mẫu và công văn dự toán

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Thong bao giam tru gia canh va uy quyen QT thue 2017.doc)Thong bao giam tru gia canh va uy quyen QT thue 2017.doc[ ]11:39 18-08-2017
DOWNLOAD THIS FILE (170728 QĐ 258 ban hành quy định mức thu học phí của hệ đại học chính quy, song b)170728 QĐ 258 ban hành quy định mức thu học phí của hệ đại học chính quy, song b[ ]14:30 09-08-2017
DOWNLOAD THIS FILE (QD 206 DHM ban hanh Quy dinh muc thu hoc phi nam hoc 2017-2018.pdf)QD 206 DHM ban hanh Quy dinh muc thu hoc phi nam hoc 2017-2018.pdf[ ]15:07 10-07-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau HD thue khoan NCKH.docx)Mau HD thue khoan NCKH.docx[ ]09:47 25-04-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Mau Bang bieu NCKH.xls)Mau Bang bieu NCKH.xls[ ]09:46 25-04-2017
DOWNLOAD THIS FILE (thong_tu_58_2011_TT-BTC_ngay_11_5_2011.doc)thong_tu_58_2011_TT-BTC_ngay_11_5_2011.doc[ ]09:05 25-04-2017
DOWNLOAD THIS FILE (Ma NH 8 so.xls)Ma NH 8 so.xls[ ]16:51 21-12-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Hướng dẫn XD, phân bổ, QT kinh phí đề tài  NCKH.docx)Hướng dẫn XD, phân bổ, QT kinh phí đề tài NCKH.docx[ ]15:18 26-08-2016
DOWNLOAD THIS FILE (17. Giay uy quyen quyet toan 02 UQQT-TNCN (04).docx)17. Giay uy quyen quyet toan 02 UQQT-TNCN (04).docx[ ]15:49 12-03-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Mau Dự Toán năm 2016.xls)Mau Dự Toán năm 2016.xls[ ]16:29 10-03-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Mau ke thu nhap.xls)Mau ke thu nhap.xls[ ]14:27 26-02-2016
DOWNLOAD THIS FILE (Trả lời ý kiến đóng góp sửa đổi QCCTNB năm 2016.doc)Trả lời ý kiến đóng góp sửa đổi QCCTNB năm 2016.doc[ ]11:00 28-12-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Đăng ký SD dịch vụ NH.xls)Đăng ký SD dịch vụ NH.xls[ ]10:59 21-12-2015
DOWNLOAD THIS FILE (HDSD e mobile banking.doc)HDSD e mobile banking.doc[ ]08:30 21-12-2015
DOWNLOAD THIS FILE (QĐ mức khoán vé máy bay quý IV 2015.doc)QĐ mức khoán vé máy bay quý IV 2015.doc[ ]08:29 22-10-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Mau bao cao bien soan GT HL.xls)Mẫu báo cáo biên soạn GT, HL phien ban 1.2015[ ]15:01 15-10-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Quy dinh hoc phi nam 2015 - 2016.xls)Quy dinh hoc phi nam 2015 - 2016.xls[ ]09:49 25-09-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Quyết định hoc phí 2015 -2016.doc)Quyết định hoc phí 2015 -2016.doc[ ]09:46 25-09-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Quyết định hoc phí 2014 -2015.doc)Quyết định hoc phí 2014 -2015.doc[ ]09:43 25-09-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Quy dinh hoc phi nam 2014-2015(Đã ký).xls)Quy dinh hoc phi nam 2014-2015(Đã ký).xls[ ]09:43 25-09-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Thanh toan coi thi TS TN.xls)Thanh toán coi thi TS TN[ ]10:58 23-09-2015
DOWNLOAD THIS FILE (QD Muc thanh toan ve may bay quy II 2015.doc)QD Mức thanh toán vé máy bay quý II 2015[ ]16:24 08-05-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Quy dinh ve may bay.doc)Quy định vé máy bay[ ]16:53 02-02-2015
DOWNLOAD THIS FILE (Mau DToan 2015.xls)Mẫu Dự toán 2015[ ]15:57 10-12-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Mẫu chứng từ kế toán.rar)Mẫu chứng từ kế toán.rar[ ]14:37 04-09-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Mẫu báo cáo và đối chiếu.rar)Mẫu báo cáo và đối chiếu.rar[ ]14:37 04-09-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Thong bao giam tru gia canh va uy quyen 2014.doc)THÔNG BÁO Về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh và ủy quyền Quyết toán thuế TNCN[ ]15:13 13-08-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Danh sach UQ va GTGC.xls)Mẫu DANH SÁCH GIẢM TRỪ GIA CẢNH NĂM 2014[ ]15:12 13-08-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Thực hiện miễn giảm học phí kỳ II năm học 2013 -2014  .doc)Thực hiện miễn giảm học phí kỳ II năm học 2013 -2014 .doc[ ]11:26 22-05-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Bổ sung Hướng dẫn thực hiện QCCTNB năm 2014.doc)Bổ sung Hướng dẫn thực hiện QCCTNB năm 2014.doc[ ]11:26 22-05-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Hướng dẫn kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn khi thanh toán hàng hóa dịc)Hướng dẫn kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn khi thanh toán hàng hóa[ ]11:26 22-05-2014
DOWNLOAD THIS FILE (Giấy đi đường.doc)Giấy đi đường[ ]10:53 11-04-2013