Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Tổ chức

BAN GIÁM HIỆU

1.  TS Trương Tiến Tùng - Viện trưởng
ĐT: 024.38694822,  Fax: 38691587
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

2. TS Dương Thăng Long - Phó Viện trưởng

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

3. TS Nguyễn Thị Nhung - Phó Viện trưởng

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

4. TS Nguyễn Cao Chương - Phó Viện trưởng

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

ĐẢNG UỶ

  Bí thư
  PGS TS. Nguyễn Mai Hương
  Phó Bí thư
  TS. Trương Tiến Tùng
  Thường Vụ
1.  PGS TS. Nguyễn Mai Hương
2.

TS. Trương Tiến Tùng

3

Ths. Khổng Thị Uyên

 

Đảng ủy viên

1.

TS. Nguyễn Cao Chương

2.

TS. Nguyễn Tiến Hùng

3.

TS. Dương Thăng Long

4.

PGS TS. Trần Hữu Tráng

5.

Ths. Lê Trường Sơn

6.

Ths. Nguyễn Minh Phương

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN

 

1. ThS Khổng Thị Uyên - Chủ tịch
  ĐT: 024.36230210 E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. ThS Nguyễn Minh Phương - Phó Chủ tịch
  E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đọc thêm...
 

ĐOÀN THANH NIÊN

1. Bí thư: Đỗ Ngọc Anh

- Điện thoại: 024.38695465, di động: 0984.688829

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Phó Bí thư: Nguyễn Tiến Dũng

- Điện thoại: 024.38695465, di động: 0906064466

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. Phó Bí thư: Nguyễn Hà My

- Điện thoại: 024.38695465, di động: 0919016989

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Phòng Tổ chức-Hành chính

Trưởng phòng:       Th/s Trần Tiến Dũng
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 024.38682464, 024.38694822, 024.38682321

Phó TP:   Ông Nguyễn Đắc Trung

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.38695952

 

Phòng Đào tạo

Phó Trưởng phòng:                   Th/s Dương Hoài Văn
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 024.38682299, 024.38694821

Phó Trưởng phòng:                   Th/s Nguyễn Thu Hà

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.38682299, 024.38694821

 

Phòng Kế hoạch tài chính

Trưởng phòng:.......Bà Hoàng Thị Ngân Anh   
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 024.36230742

Phó TP:                 Th/s Nguyễn Thị Thanh Mai

Điện thoại: 024.38683007

Phó TP:                 TS Trần Thị Thu Phong

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.36230393

Phó TP:                 Th/s Trần Thị Vinh

 

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

Trưởng phòng: PGS.TS Phạm Thị Tâm

Điện thoại: 024.38684859, 024.38684484

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

Trưởng phòng:      ThS Lương Tuấn Long

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.38682605

Phó TP:                   ThS  Phan Minh Tuấn
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.38682605

Phó TP:                    ThS. Nguyễn Anh Tuấn

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Phòng Thanh tra - Pháp chế:

Trưởng phòng:   Th/s Khổng Thị Uyên
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.36230210


Phó TP:   Th/s Nguyễn Thị Hạnh

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.36230210

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng:

Trưởng phòng:      Th/s Lê Trường Sơn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.38680025

Phó TP:                Th/s Nguyễn Việt Hùng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.36231497

Phó TP:               Th/s Nguyễn Thị Thúy Hồng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Trung tâm Phát triển Đào tạo

Điện thoại: 024.38681855
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giám đốc: Ông Nguyễn Minh Đức
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Phó GĐ:    Th/s Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Trung tâm Học liệu

Phó GĐ:    Th/s Nguyễn Phương Hiệp

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.38680637 - 024.38680743

 

Trung tâm ĐH Mở HN tại Đà Nẵng

ĐT: (0511)3894835, 3609898
Fax: (0511)3894836
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giám đốc: TS Nguyễn Cao Chương

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó GĐ: Bà Trịnh Hoàng Yến

 

Trung tâm đào tạo E-learning

 Điện thoại: 024.38684287
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giám đốc : Th/s. Trần Thị Lan Thu
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó GĐ:    Th/s Đinh Tuấn Long

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.36231692

 

Trung tâm Thông tin Thư viện

Điện thoại: 0221.3935866

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giám đốc :        TS Trình Thanh Hà

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó GĐ:    Th/s Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Điện thoại: 024.36231502

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giám Đốc : Th/s Lại Minh Tấn

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng - An ninh

Điện thoại: 024.36231711
Phó GĐ - Phụ trách: Th/s. Nguyễn Xuân Sơn
ĐT. 0903454641
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó GĐ: Th/s. Phùng Khắc Dũng
ĐT: 0949924299
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

Khoa Kinh tế

Điện thoại: 024.38691960 - 024.38696048
024.62885080 (Cs2)
Fax: 38681892

Trưởng khoa:   TS Nguyễn Tiến Hùng
Phó trưởng khoa: Th/s Nguyễn Thị Thu Hương

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Khoa Tiếng Anh

Điện thoại: 024.38692274
024.38685893 (Cs2)
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng khoa phụ trách khoa: Th/s Nguyễn Văn Quang

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó trưởng khoa:                PGS TS Hồ Ngọc Trung

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Khoa Công nghệ Sinh học

Điện thoại: 024.38693936
024.36448149 (Cs2)
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trưởng khoa:  TS Tạ Thu Thủy

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng khoa: Th/s Lê Thanh Hải Hà

 

Khoa Công nghệ Thông tin

Điện thoại: 024.38694824

024.38359332 (cs2)

Fax: 38695993
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Website: fithou.edu.vn

 

Phó trưởng khoa phụ trách khoa: Th/s Thái Thanh Tùng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Phó trưởng khoa: Th/s Lê Hữu Dũng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Khoa Du lịch

Điện thoại: 024.38692077
024.62935708 (cs2)
Fax: 38683632
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng khoa phụ trách khoa: Th/s Vũ An Dân

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó trưởng khoa:                 Th/s Trần Thị Nguyệt Quế

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó trưởng khoa:                 Th/s Phan Thị Phương Mai

Email: ptpmai2003 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

 

Khoa Tạo dáng Công nghiệp

Điện thoại: 024.38693786
35763604 (cs2)
E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trưởng khoa:   PGS TS Nguyễn Lan Hương

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng khoa: Th/s Lê Trọng Nga

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.35763604

 

Khoa Luật

 Trưởng khoa:.... PGS TS. Trần Hữu Tráng

Emai:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.36343534

Phó trưởng khoa: Th/s Đinh Thị Hằng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.38693573

 

Khoa CN Điện tử - Thông tin

Điện thoại: 024.38681362

024.35540248 (cs2)
E-mail:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: http://feit.hou.edu.vn/

Trưởng khoa:   TS Nguyễn Hoài Giang

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó trưởng khoa: TS Đặng Hải Đăng

Phó trưởng khoa: Th/s Nguyễn Văn Sơn

 

 

Khoa Đào tạo từ xa

Điện thoại: 024.36230608 - 024.36230709
Fax: 36230620

Website: http://khoatuxa.hou.edu.vn/
E-mail:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Phó trưởng khoa phụ trách khoa: Th/s Lê Thị Ngọc Trâm
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.38682320

Phó trưởng khoa: Th/s Nguyễn Danh Tuấn
E-mail: danhtuantx Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Khoa Tài chính Ngân hàng

Điện thoại: 024.36230741

024.62885034 (cs2)

Website: http://fbf-hou.edu.vn/
E-mail:    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng khoa phụ trách khoa: Th/s Bùi Thanh Sơn
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Điện thoại: 024.38684808

Phó trưởng khoa:                 TS Lương Văn Hải

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.62885032

 

Khoa Tiếng Trung Quốc

Điện thoại: 024.36231228

024.37545990 (cs2)

Phó trưởng khoa phụ trách khoa:Th/s Nguyễn Minh Phương

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.36231228

 Phó trưởng khoa:                Th/s Trần Thị Ánh Nguyệt

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 024.36231228

 

Trung tâm Hợp tác Đào tạo

Điện thoại: 024.38680909

Fax: 38683287

Phó GĐ :         Th/s Lê Hồng Quyên

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Khoa sau Đại học

Điện thoại: 024.36231496

Trưởng khoa: PGS TS. Nguyễn Văn Đạo

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng khoa: PGS TS Hoàng Tuyết Minh

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng khoa: Th/s. Lê Phương Thảo

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Khoa Kiến trúc

ĐT (Cs1): 024 36231782

ĐT (Cs2): 024 62886133 - 024 62886119

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng khoa phụ trách khoa : Th/s Võ Thùy Dung

Phó trưởng khoa:            ...............Th/s Ngô Thanh Tùng

 

Hội đồng trường

Chủ tịch: PGS TS Nguyễn Mai Hương